سامان اندی
سامان اندی

آقا سامان اندی

تخصص او نقشه کشی معماری است

متولد 16 اسفند

تاریخ 25 بهمن 90 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

راگنار لوثبروک

صفحات و تصاویر
داستان راستان یکی بود یکی نبود قول ها شيرين ترين دروغهان.
بازارهای سیاسی
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان