چت اورداپ

پاسخ
مستی44 ١۶ ساعت قبل
10درصد
siina ١٨ ساعت قبل
من ارزو نداشتم هدفای بزرگ دارم که میشه بهشون برسم...به ارزو و دعا و اینا اعتقاد ندارم
هیلیا78 ١٩ ساعت قبل
نمیدونم .....
لحظه ها می گذرد.آنچه بگذشت نمی آید باز .قصه ای هست که هرگز دیگر. نتواند شد آغاز ...

  

و تو چه دانی چرخوندن اون دایره بالایی برای پیدا کردن شبکه ها و شفاف کردنش چه لذتی داشت......
هی روزگار...20تا22سال پیش...
چقدر پیر شدم


چت اورداپ

پاسخ
مهسا 29 دیروز
یادش بخیر
سامان اندی ٢٩ خرداد ٩۶
آوا بانو آژانس دوستی رو که گفتی پی بردم شمام فسیلی آتیه اره میرم
آتیه ٢٩ خرداد ٩۶
دیگه باید بری خونه سالمندان
لحظه ها می گذرد.آنچه بگذشت نمی آید باز .قصه ای هست که هرگز دیگر. نتواند شد آغاز ...

  


چت اورداپ

پاسخ
مهسا 29 دیروز
خداییش کامنتها معرکه بودن
کامی سیتی دیروز
صباااا ٢٩ خرداد ٩۶
لحظه ها می گذرد.آنچه بگذشت نمی آید باز .قصه ای هست که هرگز دیگر. نتواند شد آغاز ...

  


چت اورداپ

پاسخ
الناز33 ٣٠ خرداد ٩۶
پدرم همیشه یه نصیحت بهم میکرد! میگفت:به کسی که بهت اعتماد کرده دروغ نگو و به کسی که بهت دروغ گفته اعتماد نکن.
نگار712 ٣٠ خرداد ٩۶
هستی دختر
زهرا7890 ٣٠ خرداد ٩۶
اولین عشق دختر...
لحظه ها می گذرد.آنچه بگذشت نمی آید باز .قصه ای هست که هرگز دیگر. نتواند شد آغاز ...

  


چت اورداپ

پاسخ
avahasti ٢٩ خرداد ٩۶
یعنی من الان جنازه ام
بانوی بی نشان ٢٩ خرداد ٩۶
فروردین
آوااااای بهار ٢٩ خرداد ٩۶
مثل شهریور
لحظه ها می گذرد.آنچه بگذشت نمی آید باز .قصه ای هست که هرگز دیگر. نتواند شد آغاز ...
١ ٢ ٣ صفحه بعد >>
سامان اندی
سامان اندی

آقا سامان اندی

اهل لرستان است

تخصص او نقشه کشی معماری است

متولد 16 اسفند

تاریخ 25 بهمن 90 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

لحظه ها می گذرد.آنچه بگذشت نمی آید باز .قصه ای هست که هرگز دیگر. نتواند شد آغاز ...

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان