چت اورداپ


تشویق مردم به سفید کردن پشت بام ها جهت انعکاس نور خورشید و جلوگیری از گرم شدن زمین و انقراض حیوانات از جمله خرس قطبی! سفيد کردن سقف ارزان ترين راه براى مبارزه با گرمايش جهانيست!
پاسخ
maryam p r ۵ دقیقه قبل
جالبه
کوخا ٧ دقیقه قبل
مگه چند درصد کره سقفه ؟مطمئنی جواب میده
سامان اندی ١۵ دقیقه قبل
ممنون دوستان گل
لحظه ها می گذرد.آنچه بگذشت نمی آید باز .قصه ای هست که هرگز دیگر. نتواند شد آغاز ...
سامان اندی
سامان اندی

آقا سامان اندی

اهل لرستان است

تخصص او نقشه کشی معماری است

متولد 16 اسفند

تاریخ 25 بهمن 90 عضو چت اورداپ شده

عضویت چت روم اورداپ

لحظه ها می گذرد.آنچه بگذشت نمی آید باز .قصه ای هست که هرگز دیگر. نتواند شد آغاز ...

صفحات و تصاویر
آخرین فعالیت اورداپی ها
دوستان